หน้าหลัก :l งานบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์:l: งานบริการวิชาการ :l: งานวิจัยอาหารปลอดภัย  :l: งานบริหารพัฒนาศูนย์ฯ :l: มาตรฐานสากล :l: สาระน่ารู้ :l: คำขอบคุณ

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ทุกหน่วยงาน  

จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งให้ทุน 15 ล้านบาท ในการจัดตั้งศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่องานบริหารจัดการในทุกปี

ขอบคุณเครือข่ายจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพงเพชร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม ตลาดสดในจังหวัด ฯลฯ

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ...

 

ขอเชิญลูกค้าและผู้เยี่ยมชมทุกท่านร่วมทำบุญให้อาหารเต่า ปลาเงินปลาทอง ส่งผลสัมฤทธิ์ให้ท่านอายุยืน ร่ำรวยด้วยเงินทอง ตลอดไป

 

 

2008 Copyright (c) FOSIC Thailand. Tel. 08-0681-9518 Fax. 055-706555 (1246)  Best view recommended @ 1024x768 pixel :-) Designed by CHAMP (-: